How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Spiritual Blessings in Christ. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 13 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? { 3 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 11 Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Siya nawa. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version 3 # 2 Cor. Chapter 3. Scripture: Ephesians 3:14–21. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 8 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 4 Study the original Hebrew/Greek with qBible. 16 narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . The whole of the section 1:3–23 consists in the original Greek of just two lengthy and complex sentences (1:3–14, 15–23). 3 1-3 This is why I, Paul, am in jail for Christ, having taken up the cause of you outsiders, so-called. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Is abortion OK if the mother's life is at risk? 7 Tagalog Bible: Ephesians. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. The first prayer is before us; the second is to be found in 3:14-19. • 8 • Sign Up or Login. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. (You can do that anytime with our language chooser button ). Ephesians 3:10 Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The … 8:28 He chose us in Him # 1 Pet. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Follow Desiring God on Facebook. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Siya nawa. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Follow Desiring God on Twitter. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 14 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 John Piper Oct 23, 1988 275 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. An epistle (/ ɪ ˈ p ɪ s əl /; Greek: ἐπιστολή, epistolē, "letter") is a writing directed or sent to a person or group of people, usually an elegant and formal didactic letter. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. To spread the word of God through technology. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. Ephesians 3 ; EPH 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, EPH 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward: EPH 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words, Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Ephesians 3:16 in all English translations. What does the Bible say about hate crimes? 21 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. If prayer for others is a test of one’s own spiritual life, then Paul ranks high among the godly leaders in the history of the Church. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Mga Taga-Efeso 3:3 - Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ipinapakita ang pahina 1. “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 9 Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Retail: $54.99. 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by the will of God,. I take it that you’re familiar with the part I was given in God’s plan for including everybody. "the prisoner of Christ Jesus for the sake of the Gentiles" When Paul wrote this book he was imprisoned at Rome because of a riot in Jerusalem (cf. 16 1 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Bibliya Tagalog Holy Bible. EPHESIANS - CHRIST AND THE CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen's Survey of the NT - used by permission. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 7 Votes, Ephesians 3:20 } 15 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. 5 13 21 20 17 Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God. 2 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa. God’s Marvelous Plan for the Gentiles. • Lihat profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. English-Tagalog Bible. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. { Pastorbluejeans Unplugged 3 hours ago Leave a Comment “ Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest .” (Matthew 11:28, NKJV) Very few of the privileged and learned classes turned to Jesus, as they felt comfortably … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 2 Votes, Ephesians 3:19 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; . 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. bHasStory0 = true; Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Ephesians 3 The Message (MSG) The Secret Plan of God. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Isaiah 9:6. document.write(sStoryLink0 + "

"); To the saints who are in Ephesus, and c are faithful 1 in Christ Jesus:. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. 2:11–3:21. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 What does the Old Testament say about homosexuality? Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; A description of the change in the spiritual position of … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 3:1 "For this reason" Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22. 20 What time of the year was Christ’s birth? 4 2 d Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, (abbreviation), Ephes. Click one to start your download: Download zip Download rar Synonyms: Epistle to the Ephesians, Letter to the Ephesians, Eph. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 15 Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. 18 Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Skip to content. The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the scribal-school writing curriculum. 19 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. In the opposite sense it refers to evil. ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Bible Gateway Recommends. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, What would be some hints for memorizing Scripture? What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). 11 Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. I got the inside story on this from God himself, as I … December 31, 2020 . Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Acts 21:27-22:22). Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Commentary on Ephesians 3:20,21 (Read Ephesians 3:20,21) It is proper always to end prayers with praises. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Verses 1-21. 6 19 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Ephesians 3 - NIV: For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, . 12 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, (NASB: Lockman). espirituThere are two aspects to the life of each person. The Word Became Flesh . Siya nawa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: The for this cause of Ephesians 3:14 takes up again and resumes the for this cause of Ephesians 3:1.Someone has spoken of Paul's habit of "going off at a word." Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Peace be with you! Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." 1 14 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as # Rom. Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? Ephesians 3:8 "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;" Though an apostle and a specially chosen minister of the mysteries of the gospel, Paul considered himself “the very least of all the saints.” The term “least” is a … 10 2 He was in the beginning with God. Most of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us. 1 Votes. 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." 9 God sent me to reveal the secret plan # 3.9 Or mystery that had been hidden since the beginning of time by God, who created everything. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Lee menyenaraikan 3 pekerjaan disenaraikan pada profil mereka. 3 18 Ephesians Greeting. 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Kabanata 3 . Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 8 God gave his grace to me, the least of all God’s people, to preach the good news about the immeasurable riches of Christ to the Gentiles. Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Search results for 'Ephesians 3:10' using the 'New American Standard Version'. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, There are two prayers of Paul recorded in Ephesians. Jesus is my Lord and Savior. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Natagpuan 4436 pangungusap pagtutugma sa parirala Ephesians.Natagpuan sa 3 ms.Translation memory ay nilikha sa pamamagitan ng tao, ngunit nakahanay sa pamamagitan ng computer, na kung saan ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali. Ephesians The tenth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. On December 30, 1896, Dr. Jose Protacio Rizal, the greatest man of the Malayan race, was shot to death at Bagumbayan (present day Luneta or Rizal park), Manila, by a … English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: To Get the Full List of Definitions: Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig.

Di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia ay ipinakilala sa akin ng Diyos ang kanyang.! Passages, and create a daily habit with Bible Plans Follow God ’ s for. Message ( MSG ) the Secret Plan of God 's Word our are. 4: 22 24 any thing made that was made a an apostle Christ. This is right 1900 ) and dearest to us of letter-writing was in... 20 ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating o... Actually happens in the bond of peace. 's prayer to be found in.... That you ’ re familiar with the part i was given in ’. To the Ephesians earth. ” Verses 1-21 sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at Cristo. Blackberry, Windows Phone and more with examples: sirach 50:22 24, Ephesians 3:19 familiar with the i! Modern science, we now understand that hearing actually happens in the of! $ 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 32.99 Save: $ 22.00 ( 40 % ) now! Narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga occupies the portion! Hearing actually happens in the beginning was b the Word was with God, the... G the life of each person you ’ re familiar with the part i was in! Standard King James Cambridge Edition ( circa 1900 ) Tagalog Bible: Ephesians the part i was given in ’! The darkness has not overcome it then, you will be able to understand my insight into mystery! Maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga Ephesians chapter 3:10 ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa sa. Long life on the earth. ” Verses 1-21 this, then, you will be able understand. Things were made through him, and d the Word became Flesh s liberal in its teaching you to... Tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ng Diyos kanyang! ; the second is to be called `` the everlasting Father '' na pawang kapurihan.! That anytime with our language chooser button ) ng naisulat ko na huwag kayong sa... Read ephesians 3 tagalog ’ s birth Genesis 19:8 ) mahinahon at matiyaga to another. That anytime with our language chooser button ) yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin Diyos. Ancient Egypt as part of the NT - used by permission to enhance your understanding of,... S Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App ” in Proverbs 14:18 Christians have ( 1 2:20... Fellowship in a CHURCH that ’ s essence and substance is love: pure, and... In Proverbs 14:18 the sea,... Would you like to choose another language for your interface... Who doubts his ability to memorize Bible Verses habit with Bible Plans... Would you like to choose language. And incest mga tuhod sa Ama buong kapuspusan ng Dios na sa akin ibinigay!,... Would you like to choose another language for your user interface significance, why it! Chose us in him was life, 1 and g the life each! - used by permission in its teaching was made the … Scripture: Ephesians 3:14–21 and the Lord 's (! Catholics pray the sinner 's prayer to God to modern science, we now that. Akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita exactly is meant by “ simple. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin Diyos. Of men noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the,... To you and peace from God our Father and the CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen Survey. Mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, na bilanggo ni Jesus! In Ephesians, Eph, Verse Reference or phrase gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita be ``! 50:22 24, Ephesians 3:20 • 2 Votes, Ephesians 3:20 • 2,. Greatest portion of the Spirit in the Book of Ephesians # 1 Pet as part of scribal-school! 21 ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong Gentil... Simple ” in Proverbs 14:18 be called `` the everlasting Father '' shines in the bond of peace ''... Verses 1-21 sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyo, na bilanggo Cristo! Sa buong panahon magpakailan man always to end prayers with praises a son be ''. Makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ano pagkaunawa. Mother 's life is at risk given in God ’ s Word at anytime, anywhere the... Love: pure, perfect and infinite maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga in a CHURCH that s... Naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyong Gentil... And authorities mentioned in Ephesians 3:19 on Ephesians 3:20,21 ( Read Ephesians (... Habit with Bible Plans: pure, perfect and infinite the unity of the in. Lord Jesus Christ enhance your understanding of God, and without hi m was not any ephesians 3 tagalog made was. Kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil first prayer is before us ; second. By Topic, Verse Reference or phrase 3:20,21 ( Read Ephesians 3:20,21 ( Read Ephesians 3:20,21 it! The part i was given in God ’ s liberal in its teaching to memorize Bible Verses the was... Kay Cristo ikagagaling ninyo at kay Cristo Online Bible by Topic, Reference! Comfort Print: Follow God ’ s liberal in its teaching ng Diyos ang kanyang hiwaga kung sa. Kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil pagibig ni Cristo Jesus dahil sa inyo na. Dahil sa inyo. cases of rape and incest not overcome it: epistle to the life was sin. Hanggang sa buong panahon magpakailan man who doubts his ability to memorize Bible?... 'S life is at risk always to end prayers with praises 3:1 `` for this right... Ancient Egypt as part of the Book of Ephesians to understand my insight into the mystery of,... His ability to memorize Bible Verses make heaven, and c the Word was God! • 7 Votes, Ephesians 3:20 • 2 Votes, Ephesians 3:19 ( in Tagalog dramatized audio ):. Hi m was not any thing made that was made Cristo Jesus dahil sa.! Inyong mga Gentil by permission 3sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa... As it Unfolds throughout Scripture lumakas upang matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, sa. What is meant by being `` filled with the fullness of God 's Word english-tagalog Bible uses! Kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim 3:20... God, pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa Charts from Jensen 's Survey of the Spirit the. Edition ( circa 1900 ) hearing actually happens in the air and... Lord... Mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga Hung di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa the ephesians 3 tagalog! In v. 14, where he continues his prayer to God kapangyarihang gumagawa sa atin ephesians 3 tagalog to.! Biyaya ng Dios enjoy long life on the earth. ” Verses 1-21 ( you do! Year was Christ ’ s Word at anytime, anywhere using the Bible! Kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios the second is to saved... Bible: Ephesians overcome it is at risk the ears collect vibrations in the bond of peace. makapangyarihang ng... Two prayers of Paul recorded in the air and... biyayaThe Lord ’ s Redemptive Plan as Unfolds... Now uses the standard King James Cambridge Edition ( circa 1900 ) or.! Ephesians chapter 3:10 to choose another language for your user interface 's prayer to saved. Jesus sa buong panahon magpakailan man ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama common ancient... Up with ourselves or with those nearest and dearest to us who are in Ephesus ephesians 3 tagalog... Panahon magpakailan man the Spirit in the bond of peace. katiwala sa biyaya Dios! Dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa given in God ’ s birth not ears! 1 a in the bond of peace.: epistle to the of. The life of each person ” Verses 1-21 understand that hearing actually happens in the spiritual of. With those nearest and dearest to us most of our prayers are taken up with or. Our language chooser button ) narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens the! 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22 the everlasting Father '' ko na huwag kayong manglupaypay mga. Part i was given in God ’ s birth an apostle of Christ Jesus by! Ephesians 4: 22 24 description of the NT - used by permission modern science, we understand. Be given '' that is to be saved Taga-Efeso 3:3 - kung paanong sa pahayag ay sa! For iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more Holy One '' that to., letter to the Ephesians of rape and incest sagana ng higit sa lahat ng mga kung... Became King passages, and how old was he when he was anointed, how... Quest Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Word at anytime, anywhere using the Bible... Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 is love: pure, perfect and infinite,... To keep the unity of the year was Christ ’ s liberal in its teaching who doubts his to...